ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
بسته بندی کالا  سرعت
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir

خدمات اداری صنعتی

>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  مناسب بسته بن
دستگاه بسته بندی استرچ رپ مدل STR
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  این ماشین دار
ماشین تمام اتوماتیک باد کن پت BMA - 88
>> بسته بندی کالا
بسته بندی کالا .. ماشین بسته بندی گ
ماشین بسته بندی گز مدل PM2S2F25 صنایع ماشین سازی مسائلی با تغییر سرعت به صورت دو فک می باشد و این دس..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> بسته بندی کالا
بسته بندی کالا .. بسته بندی شکلات ب
بسته بندی شکلات با ماشین بسته بندی تک عددی مدل PM2S2F25 صنایع ماشین اسزی مسائلی بدون ضایعات محصول و ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. ماشین سازی
ماشین سازی مسائلی سازنده اناع دستگاه بسته بندی با بیش از سی سال تجربه درخشان می باشد خانواده ماتشی..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دستگاه تسمه
دستگاه تسمه زن مدل PMXT8020 جهت تسمه زنی کارتن و بسته های کالا به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرا..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. چسب زن اتوم
چسب زن اتوماتیک مدل PMFJ-5060 این دستگاه جهت چسب زدن زیر و روی کارتن به صورت اتوماتیک مورد استفاده ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دستگاه سیل
دستگاه سیل القایی مدل PMIS-500  این دستگاه جهت سیل کردن درب ظروف با استفاده از فویل های آلومینیم..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت  Lتمام
دوخت Lتمام اتوماتیک مدل PMBL-700  جهت شیرینک کردن جعبه ،ابتدا جعبه داخل دستگاه دوخت می شود و سپس..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت  Lاتوم
دوخت Lاتوماتیک مدل PMBL-500  جهت شیرینک کردن جعبه ،ابتدا جعبه در داخل این دستگاه دوخت می شود و س..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت  Lدستی
دوخت Lدستی مدل PMBL-700  جهت شیرینک کردن جعبه در داخل فیلم شیرنک دوخته می شود و سپس در داخل تونل..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت  Lنیمه
دوخت Lنیمه اتوماتیک مدل PMBL-700  جهت شیرینک کردن جعبه های کالا ، جعبه ابتدا در داخل دستگاه دوخت..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. شیرینک کابی
شیرینک کابینی مدل PMSH-100  جهت شیرینک نمودن بسته های کالا بوسیله فیلم PVCو POFو PP مورد استفاده ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دستگاه شیری
دستگاه شیرینک پک مدل PMSP 100 این دستگاه جهت شیرینک نمودن جعبه ها و بسته های کالا مورد استفاده ق..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. بسته بندی ت
بسته بندی تمام اتوماتیک توزین دار PMFA-100  دستگاه مجهز به فیدر لرزشی و2عدد سیستم توزین می باشد. ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. تونل  مدل P
تونل مدل PMBS - 400  این تونل جهت شیرینک کردن بسته های کالا با استفاده از فیلم PVCیا POFهمچنین جه..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25