ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
بسته بندی کالا  سرعت
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir

خدمات اداری صنعتی

>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  برای برچسب زن
برچسب زنی دوار تمام اتوماتیک - FR2500
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  پیچیدن ظروف د
شرینک پک نیمه اتوماتیک مدل SHN600
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  بخش روکش و تم
ماشین تمام اتوماتیک دستمال مرطوب
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. پرکن نیمه ا
پرکن نیمه اتوماتیک مایعات غلیظ مدل PMFS -200  جهت پر کردن ظروف از مواد نیمه غلیظ از قبیل مایونز و ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل وکیوم ن
سیل وکیوم نیمه اتوماتیک رومیزی مدل PMSV-70  جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلمهای ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. بسته بندی ا
بسته بندی اتوماتیک ساشه پودری به صورت تک نفره مدل PMFA-300  جهت بسته بندی مواد پودری از قبیل نمک ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. بسته بندی ا
بسته بندی اتوماتیک مایعات غلیظ به صورت ساشه تک نفره مدل PMFA-600  جهت بسته بندی مواد غلیظ از قبیل..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل وکیوم ت
سیل وکیوم تمام اتوماتیک با تزریق گاز مدل PMSV-100  جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فی..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل کن دستی
سیل کن دستی ظروف پلاستیکی مدل PMSV-20  جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلمهای از جن..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل کن اتوم
سیل کن اتوماتیک لیوان مدل PMSV-40  سیستم دستگاه مکانیکی می باشد.  جهت سیل کردن درب لیوان های پل..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل کن دستی
سیل کن دستی لیوان مدل PMSV-30  جهت سیل کردن درب لیوان های با دهانه 75 و 95 میلیمتری با استفاده از..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل کن اتوم
سیل کن اتوماتیک دوار مدل PMSV-200  جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلمهای از جنس AL..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. سیل وکیوم ا
سیل وکیوم اتوماتیک با تزریق گاز مدل PMSV-50  سیستم دستگاه مکانیکی و پنو ماتیک  جهت سیل کردن درب..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. وکیوم دو کا
وکیوم دو کابین با تزریق گازمدل PMDZ -610  این دستگاه جهت تخلیه هوا ی داخل کیسه های پلاستیکی حاوی م..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. وکیوم فروشگ
وکیوم فروشگاهی مدل PMDZ -380  این دستگاه جهت تخلیه هوا ی داخل کیسه مواد غذایی به صورت فروشگاهی و ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. وکیوم بدون
وکیوم بدون کابین رو میزی مدل PMDZ -900  این دستگاه جهت تخلیه هوا ی داخل کیسه و تزریق گاز به صورت ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. وکیوم بدون
وکیوم بدون کابین ایستاده مدل PMDZ -800  این دستگاه جهت تخلیه هوا ی داخل کیسه های پلاستیکی حاوی موا..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25