ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
ماشین آلات بسته بندی
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir
بسته بندی کالا  سرعت
علیرضا ترابی
اصفهان
تلفن: 03135310314
www.pirouzpack.ir

خدمات اداری صنعتی

>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  ماشین برای پر
ماشین پرکن وسیل کن پاکت مدل SB-8
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  ماشین دارای پ
شستشوی گالن نیمه اتوماتیک GW1500
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی  دارای 18 فک ب
بطری شوی تمام اتوماتیک 18 فک - RIN18
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت پدالی
دوخت پدالی با حرارت مستقیم و تاریخ زن مدل PMPF-600  جهت درب دوزی کیسه ها پلاستیکی مورد استفاده قرا..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. وکیوم رومیز
وکیوم رومیزی دستی مدل PMDZ-300  این دستگاه جهت تخلیه هوا ی داخل کیسه های مواد غذایی به صورت رومیزی..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت پدالی
دوخت پدالی با پدال برقی مدل PMPF-T600  جهت درب دوزی کیسه ها پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیرد. بدی..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت پدالی
دوخت پدالی با کنترل تایمر مدلA PMPF-600  جهت درب دوزی کیسه ها پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیرد. ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت ریلی س
دوخت ریلی سنگین با تاریخ زن مدل PMBF-1100A  این دستگاه قابلیت درب دوزی بسته های کالا در کیسه های پ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. بسته بندی ا
بسته بندی استرچ مدل PMBF-550  جهت بسته بندی با پوشش استرچ بصورت دستی و رومیزی  دستگاه مجهزبه ت..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت ریلی د
دوخت ریلی دو منظوره مدل PMBF-450  این دستگاه قابلیت درب دوزی بسته های کالا در کیسه های پلاستیکی به..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت ریلی د
دوخت ریلی دو منظوره با تاریخ زن مدل PMBF-450A  این دستگاه قابلیت درب دوزی بسته های کالا در کیسه ها..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت ریلی م
دوخت ریلی مدل PMBF-900  جهت درب دوزی کیسه های از جنس سلفون –PE-ALو......مورد استفاده قرار مگیرد. ..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. دوخت ریلی ب
دوخت ریلی با تاریخ زن PMBF-900A  جهت درب دوزی کیسه های از جنس سلفون PE-AL-و....مورد استفاده قرارمی..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. بسته بندی ا
بسته بندی استرچ مدل PMBF-550  جهت بسته بندی با پوشش استرچ بصورت دستی و رومیزی  دستگاه مجهزبه ت..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. مهر چرخان د
مهر چرخان دستی مدل PMHP-750  جهت چاپ تاریخ روی جعبه ها وبسته های کالا مورد استفاده قرار میگیرد.برا..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. جت پرینتر م
جت پرینتر مدل PMHP-800  سیستم دستگاه به صورت جوهر افشان  قابلیت چاپ به صورت فارسی و لاتین و است..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25
>> ماشین آلات بسته بندی
ماشین آلات بسته بندی .. رول به رول
رول به رول با تاریخ زن مدلPMHP-700  این دستگاه رول سلفون را باز کرده و مجددا می بندد ودر حین این ع..
اصفهان - محسن مسائلی - 031357230061398/12/25